STEP 2: TACTISCH PLANNEN VAN
ONTWIKKELINGSPROGRAMMA’S EN PROJECTEN

Om de strategische doelen uit Step 1 te realiseren, zijn verschillende projecten en programma’s nodig. Een programma bestaat uit projecten die aan hetzelfde doel werken . Vanwege factoren zoals tijd, (financiële)middelen, urgentie, risico’s en onderlinge afhankelijkheden kan het beter zijn om met het ene project te starten en met het ander nog even te wachten. Door rekening te houden met deze factoren en vervolgens projecten te prioriteren ontstaat er een tactische planning.

Een portfolio is een overzicht van alle projecten en programma’s waarbij deze tactisch zijn gepland. Dit draagt enorm bij aan het succesvol realiseren van projecten en programma’s, zodat ook de strategische doelen sneller worden gerealiseerd. Daarnaast creëert een portfolio ook inzicht voor de medewerkers, verantwoorden we welke projecten aan welke doelen bijdragen en waarom met het ene project gestart wordt en het ander (nog) niet. 

3SA begeleidt bedrijven stap voor stap bij het opstellen en/of actualiseren van het portfolio. Bij het bepalen en vaststellen welke projecten nodig zijn om strategische doelen te realiseren t/m het prioriteren en tactisch plannen van deze projecten.

Gedurende een bepaalde periode gebeuren er altijd dingen, die vooraf niet waren voorzien. Dit heeft invloed op de uitvoering, realisatie en prioritering van programma’s en projecten, daarom is het advies om periodiek het portfolio te actualiseren. Is het duidelijk welke ontwikkelingen- en optimalisatieprojecten starten? Dan is het tijd voor stap 3.

Benieuwd hoe 3SA u kan helpen met een portfolio? 
Neem direct contact op via tel. +31 628 431 892 of vul het contactformulier in.